Gården

Kronogård ligger i Grimslövs by i Skatelöv.  Skatelöv är namnet på församlingen som sträcker sig naturskönt på båda sidor om Åsnen mitt i Småland. Det är en historisk bygd med lämningar från bronsåldern och framåt. Rikt jordbruk med stort fågel- och djurliv. Dominerande för bygden är Huseby bruk.