Hö säljes

Strängläggaren räfsar i hop höet till en sträng så att balpressen kan pressa det till rundbalar.

Nu har vi gott om foder till våra får i Vinter.

Vi har även rundbalar att sälja.