Avskiljning Lamm

Nu har lammen ökat minst 10 kg i vikt sen de föddes och de diar inte mycket längre.

Då är det dags att dela på tackor och lamm så att lammen äter ännu mer gräs, ( i år verkar det bli ensilage, pga av torkan). Tackorna klara sig med lite magrare bete så de flyttar vi till hagarna i Ströby.

Vi låter alla tackor gå genom sorteringsrännan, där känner vi på varje tacka över ryggslutet och gör en hullbedömning, det gör vi för att försäkra oss om att tackan mår bra och äter tillräckligt.
Tackorna är vana vid sorteringsrännan och går gärna igenom.