Lamningen är i full gång!

Nu är lamningen i full gång. En del tackor väljer att lamma ute och andra känner sig tryggare inne.