Lammen är här!

Nybliven mamma tar väl hand om sin lilla unge.