Kronogård

Kronogård ligger i Grimslövs by i Skatelöv.

Skatelöv är namnet på församlingen som sträcker sig naturskönt på båda sidor om Skatelövsfjorden i norra Åsnen mitt i småland,

Det är en historisk bygd med lämningar från bronsåldern och framåt. Rikt jordbruk med stort fågel och djurliv. Dominerande för bygden är Huseby bruk.

Davids farfar flyttade till Kronogård som elvaåring.

Kronogård

Då fanns det allt här… Kor, grisar, höns och arbetshästar. Här brukades drygt 50 hektar mark.

Gården var en arbetsplats åt många människor. Här bodde  drängar med sina familjer. Lagårdskarl, pigor och torpare.

Davids farfar George brukade gården till början av 70 talet. Då hade traktorer och maskiner ersatt människor och hästar.

Därefter har marken varit utarrenderad och uthusen stått tomma.

Nu har Karin och David fyllt en del av den stora ladugården med får och använder en del av marken till bete åt fåren.

Vi driver ett ekologiskt jordbruk och vi använder fortfarande Davids farfars gamla traktor Massey Ferguson  135:a årsmodell 1975.

Katarina kör in höbalarna.