Lammlådor

Våra lamm är av rasen Gotlandsfår.

Lammstek till påsk

Köttet är mört magert och välsmakande. Vi föder upp våra lamm så  naturligt som möjligt och ekologiskt. Fåren lammar på våren som får alltid gjort och vi slaktar på hösten när betet är slut. Detta ger ett klimatsmart och resurssnålt kött. Lammen växer i sin naturliga takt och köttet får hög halt av nyttiga omega 3 fettsyror. På vintern utfodrar vi tackorna med hö vilket är ovanligt idag.

V lämnar ut lammlådor här på gården under hösten.

Vid ett tillfälle under hösten lämnar vi ut lammlådor i Göteborg.

Vi sparar våra minsta lamm som får växa till sig under vintern, de slaktar vi till påsk och har utlämning helgen innan påsk.